Hvad er refinansiering?

Refinansiering er endnu et af de finansielle begreber der har vundet indpas i vores sprog indenfor de seneste år. Det skyldes al sandsyndlighed at de såkaldte rentetilpasningslån er blevet stadig mere populær, i hvert fald inden finanskrisen ramte os allesammen i 2008.

Begrebet er stadig yderst relevant og vigtigt at kende til, når man beskæftiger sig med økonomi og særligt privatøkonomi. Og netop privatøkonomi beskæftiger vi os allesammen selvsagt med. I hvert fald vores egen privatøkonomi.

Knytter sig til rentetilpasningslån

Man kan roligt sige, at refinansiering knytter sig til rentetilpasningslån. Dette fordi det er her man rent faktisk anvender en refinansiering. Pointen med et rentetilpasningslån er at man tilpasser renten på forskellige tidspunkter, alt efter hvad låneaftalen går ud på. Et kortsigtet rentetilpasningslån kan eksempelvis løbe over 1 år ad gangen hvor renten så selvsagt tilpasses hvert år. Her taler man om en refinansiering idet de obligationer der danner grundlaget for lånet indfries og erstattes med nogle andre.

Der kan være både fordele og ulemper ved denne type lån. Der er selvsagt en større risiko ved de kortsigtede lån, da renterne kan variere meget og man kan pludselig stå med et dårligere lån end det man optog i sin tid. Tilgengæld kan man også stå med et mere fordelagtigt lån.

Selve rentetilpasningen af et sådant lån foregår altså på forskellige tidspunkter, alt efter aftalens indhold. Og rentetilpasningen kan også beskrives som lånets refinansiering.

Man taler traditionelt ikke om refinansiering i forbindelse med de stående lån med fast rente, da der her ikke er noget der som sådan skal tilpasses eller refinansieres idet obligationerne der ligger til grund for lånet ikke skal indfries.

Der vil her være tale om at man selv vælger at indfrie og betale hele restbeløbet på lånet og dermed optager et nyt lån.

På denne måde er refinansiering altså et begreb der knytter sig udelukkende til rentetilpasningslån og beskriver den proces der sker, når lånet “udløber” og renten skal tilpasses og dermed refinansieres.