Hvad er told?

I denne begrebsguide er vil jeg nu lade emnet forlade bankverdenen for en stund. Emnet her er i i hvert fald ikke nødvendigvis et bankrelateret emne, men i højere grad et handelsmæssigt emne. Der er, som overskriften nok afsører, tale om Told, og hvad told er og hvornår det bruges.

Told er efterhånden et ret kendt begreb og man hører ganske tit om det i nyhederne, i forbindelse med rejser eller bare når man hører om en virksomhed der importere varer.

Først og fremmest er told blevet et forholsvist negativt ladet ord. Det skyldes nok også, at told faktisk er en afgift. Det vil sige en ekstra omkostning, der pålægges ved import eller eksport af varer. Typisk ses denne ekstraomkostning mest vedimport af varer. Toldsatser styres fra politisk side.

I Danmark og Sverige er der ingen umiddelbar indflydelse på toldsatserne, da disse lande er med i EU, der også populært kaldes en toldunion. Det vil sige et fællesskab, der har identiske toldmurer udadtil og ingen told i indbyrdes handel. Norge er ikke med i EU, men har alligevel samme vilkår som Danmark og Sverige, da man har gensidige toldaftaler med Norge i EU.

Ofte bruges told som et politisk instrument til prisfastsættelse og til at tilskynde virksomheder og private til at købe forskellige vare, ved at gøre andre vare billigere. Told kan altså i høj grad bruges til at påvirke prisniveauet i forskellige brancher.

Som almindelig forbruger skal man være opmærksom på toldsatser, når man handler udenfor EU. både fysisk og via internettet. Her kan visse varer fra visse brancher blive dyrere grundet EUs toldsatser. Heldigvis kan disse satser findes på Skats hjemmeside, så man kan forberede sig inden man handler udenfor EU.

Told er i alt sin enkelthed en afgift der pålægges en varer, når den krydser en bestemt grænse. Altså i forbindelse med import eller eksport.