Hvad vil det sige at have en call option?

En option, er en mulighed for at købe/sælge en aktie om et bestemt stykke tid til en på forhånd aftalt pris. Det er vigtigt at understrege, at hvis man har en option, så har man ingen forpligtigelse til at købe/sælge den givne aktie, men man har muligheden for at gøre det til den givne pris efter den tid man på forhånd har aftalt. Det kan sammenlignes med fodboldspillere, der bliver lejet ud i en sæson til en klub, hvor klubben så sikrer sig en option på spilleren, dvs. at de efter sæsonen kan købe spilleren fri af kontrakten, såfremt de ønsker det for den pris der blev aftalt, da man indgik lejeaftalen.

Call-option

En Call-option er en option der fungerer på ovenstående præmisser og giver mulighed for at købe en aktie til en given pris om et givent stykke tid. Så har man en call-option giver man sig selv muligheden for at købe en aktie til en forudbestemt pris på et bestemt tidspunkt. Det skal være på det tidspunkt. Man kan ikke indløse den før, hvis man tror at kursen stiger på aktien meget snart. Tidspunktet ligger fast og så må man så vurderer om man vil gøre brug af sin option. Hvis tiden overskrides, så kan man naturligvis ikke pr. efterkrav gøre sin mulighed gældende. Tidspunktet er fastlagt.

Den modsatte situation

Hvis ikke man har mulighed for at købe en aktie, kan man også have den modsatte situation, hvor man har mulighed for at sælge en aktie på et bestemt tidspunkt til en bestemt pris. Det kræver naturligvis at køber er indforstået med at han kan stå i en situation, hvor han skal købe en aktie, såfremt at ejer ønsker at sælge. Det er en del af aftalen. Denne situation kaldes for en put-option og giver retten til at sælge en aktie til en given pris på et bestemt tidspunkt.

Denne form for handler, giver muligheder for at analysere aktiemarkedet og udviklingen i en given branche. Man kan på den måde, have en formodning til at gøre en god handel, hvis man mener, at en kurs går én vej og det derfor vil være aktuelt at købe/sælge om præcist 1 år f.eks. Det giver de dygtige analytikere mulighed for at lave nogle endnu bedre aftaler. Denne form for aftaler er knap så udbredt, men dog eksisterer de og det er en fin måde, at øve sig i at vurderer en branche og den udvikling som den står overfor.