Hvordan klarer du boligfinansieringen?

Har du styr på alle udgifterne i forbindelse med at blive boligejer? Har du styr på de forskellige lån man kan optage, hvor afdragene er forskellige. Og har du styr på at det både kan være fast og variabel rente? Der er både banklån og lån hos kreditforeningen der skal betales på. Du skal lægge penge i udbetaling og så skal du have tinglyst dit skøde når du køber bolig, så du sikrer dine rettigheder. Der er mange ting at forholde sig til, når man bliver boligejer.

Udbetaling

I forbindelse med investering i fast ejendom er udgangspunktet at man skal betale 5 % af købesummen i udbetaling. Dvs. på et hus til 1 million kroner, svarer det til 50.000 kr. Boliglån strækker sig normalt over 30 år og så bliver afdragene sat efter, hvad det er for et lån man har. Det kan være en fordel at have sparet op til udbetalingen på boligen, så man slipper for at låne til det. Derudover så skal man have tinglyst sit køb, så man er sikret, hvis sælger også vælger at sælge samme bolig til en godtroende 3.mand, så opstår problemet hvis man ikke har fået tinglyst sin ret over den faste ejendom.

Afdrag og rente er ikke det eneste der skal betales

Der skal også betales ejendomsværdiskat, det er 1 % af ejendomsværdien. Så betaler man sine afdrag og man betaler ligeledes renter. I takt med at man får nedbragt sin gæld i boligen og værdien af den overgår, hvad man skylder i den, vil man som et gode opnå noget friværdi, som man kan bruge til at investere i forbedringer på boligen, hvis man ønsker det. Hvis man vælger afdragsfrie lån, får man selvsagt ikke nedbragt noget af gælden og så kan det være sværere at flytte fra huset uden et tab. Tendenserne de seneste år har peget i retning af at boligpriserne er faldet og faldet, så hvis man ikke har reduceret i gælden, så vil man formentlig kun kunne sælge boligen med et tab og så kan det være at det ikke længere er realistisk at flytte derfra. Der er mange overvejelser der ligger bagved boligfinansiering, men muligheden for via friværdi at lave en opsparing til sig selv, må tale for. Det betyder naturligvis også at man som ejer, selv skal betale for vedligeholdelse, hvilket man slipper for hvis man er boliglejer. Men hvis man køber bolig i disse tider, hvor priserne er lave og samtidig afdrager på sin gæld, vil man kunne opnå meget friværdi på sigt, hvis boligen stiger i værdi som man forventer og man samtidig får nedbragt det man skylder.