Hvornår bruger man CVR-nummer?

CVR-nummer er virksomheders svar på det menneskelige CPR-nummer. CPR-nummer er det centrale person register, mens CVR er det centrale virksomheds register. For at drive erhvervsmæssig virksomhed, store som små, fuldtids- som deltidsbeskæftigelse, kræves at man har fået registreret sin virksomhed og fået et CVR-nummer, der identificerer virksomheder. Fra 2013 er det et lovkrav i Danmark, at alle biler på gule nummerplader er påført virksomhedens CVR-nummer, for at man nemmere kan spotte sort arbejde.

CVR-nummer fordi

Du bruger dit CVR-nummer, når du handler mellem erhvervsdrivende f.eks., køb der ikke skal betales moms af. Når du udsender faktura både til erhverv, men også til private, skal det indeholde dit CVR-nummer som identifikation af din virksomhed. Når du runder en omsætning på 50.000 kr. på et år, skal du momsregistreres. Lægger din omsætning under den grænse, er det ikke nødvendigt at blive momsregistreret. Men ved at drive virksomhed, skal der ikke meget til, før man når en omsætning på det beløb. Det er vigtigt, at man kender de mest simple regler, når man vælger at starte virksomhed. Man kan hurtigt få det offentlige system på nakken, hvis man ikke har styr på sine godkendelser og ikke har styr på sine regnskaber.

Det er blevet mere attraktivt, at være selvstændig erhvervsdrivende efter at regeringen har valgt at nedsætte selskabsskatten fra 25 til 22 % og dermed give det private erhvervsliv nogle mere gunstige forhold og bedre mulighed for at skabe profit. En ændring, der ikke er faldet i god jord hos regeringspartiernes egne vælger, som synes at man skulle kigge på andre sociale ting, så som dagpengereformen og SU-reformen. Men set ud fra et samfundsperspektiv, så er det lige præcis hvad der er brug for. Der er brug for flere arbejdspladser og det får man kun ved at gøre det attraktivt at starte op som selvstændig og ved at give de i forvejen eksisterende virksomheder, bedre muligheder for at skabe profit på egen virksomhed. Der er brug for at man hjælper virksomheder, det er dem der skal skabe arbejdspladserne.

Kom godt i gang

Før du starter virksomhed, bør du gøre dig nogle overvejelser. Det handler primært om i begyndelsen indtil din virksomhed er velfungerende, at du holder dine omkostninger længst muligt nede og kun giver dig selv en begrænset løn. Så kan du skumme fløden, når resultaterne viser sig. Derudover kan du godt overveje, hvad du som minimum skal tjene på de delelementer af projektet inden du går videre med de næste dele, så du arbejder videre indtil du som minimum har tjent hvad du mener er rimeligt for den del af opgaven.