Lån til tinglysning af bolig

Når du har købt bolig, er det vigtigt at du husker at få tinglyst dit skøde, så du sikrer dig rettighederne til den ejendom. Det lyder banalt og som noget der er unødvendigt, men forestil dig, hvis sælger, sælger boligen til dig men også til en anden, der er i god tro. Så er det vigtigt, at du først muligt får registreret i tingbogen og dit skøde bliver godkendt. Man kan godt, hvis tinglysningen ikke er i orden, få en delvis godkendelse med en tidsfrist, så man har en rum til at reparere fejlen, men i mellemtiden kan sælger f.eks. få foretaget udlæg i ejendommen af en kreditor og så betyder den delvist godkendte tinglysning ingenting, da den skal være helt godkendt, for at gælde før noget andet.

Lån til tinglysning

Nogen vælger at vurdere at en tinglysning er mindre nødvendig og ikke en udgift man vil tage, men det kan klart anbefales at man tinglyser sit skøde i forbindelse med et boligkøb. Prisen for tinglysning er 0,6 % af boligens salgspris + gebyr på 1400 kr. Dvs. at en bolig til 2 mio koster 13400 kr. at tinglyse. Vi synes du skal låne til tinglysning, så du er sikker på at du får det gjort. Du kan låne pengene her, så du sikrer dig din rettighed over din faste ejendom. Ligeså vidt som man skal tinglyse sit skøde, så anbefaler vi også at man tinglyser sin servitut, hvis man har opnået en. Hvis vedkommende ejer bopælen, hvor du har opnået nogle rettigheder, så få det tinglyst, så du stadig har den sikring, såfremt at vedkommende flytter derfra, så du ikke oplever problemer senere og kan beholde din rettighed. Det er uanset om det er en rådighedsservitut eller en tilstandsservitut. Forskellen ligger i at en rådighedsservitut, giver rettighed til at benytte en del af en ejendom, f.eks. hente vand fra en brønd. En tilstandsservitut giver ret over at naboen f.eks. ikke må have en hæk der er mere end 1,5 m. høj, for din udsigts skyld.

Tinglysning er vigtigt

Det er enormt vigtigt, at man har dokumentation for sine rettigheder. De skal registreres og godkendes, så man har styr på hvad man har ret til, hvis nogen modsiger sig retten, er det en mulighed for at dokumentere og vise en form for kvittering over den rettighed man har. Hvis du låner til, at få tinglyst dine rettigheder, bliver du aldrig overrumplet af nogen der er i tvivl om dine rettigheder, eller som vil prøve at fravriste dig dem.