Udnyt mulighederne for fradrag

Hvis du er i tvivl, så er fradrag, noget der trækkes fra din indkomst og som ikke indgår i hvad der skal beskattes. Bosat i et land med en høj skattesats, så er det væsentligt, at man udnytter de fradrag man har mulighed for. Og det er med at holde tungen lige i munden, for at bevare overblikket over de mulige fradrag man kan have. Nogle erhverv har også større fradrag end andre, f.eks. har dagplejere et stort fradrag, da der i deres erhverv er indregnet at de ligger eget hjem til, som vil opleve større slitage end andre hjem og det er forbedringer som de selv skal finansiere. Men derudover er der en række fradrag, som er gældende for alle, når blot man kan dokumentere en række udgifter i den samme forbindelse. I øvrigt skal alt dette registreres på ens årsopgørelse fra Skat, da det er dem der står for den del.

Fradrag for fagforening og A-kasse

De fleste sikrer sig mod tider som arbejdsløs, hvis det skulle blive aktuelt og betaler flittigt til både a-kasse og til fagforeninger, der skal kæmpe for de overenskomster og arbejdsvilkår der skal være gældende. Betaler man til disse, kan man opnå fradrag for det beløb man betaler, dog er der en øvre grænser på ca. 14.000 kr. årligt, men det er de færreste der betaler så meget. Størstedelen betaler til disse, især a-kasse for at kunne få dagpenge, hvis man pludselig mister sit job.

Befordringsfradrag

Hvis man har mere end 12 km på arbejde, dvs. 24 km tur/retur, så får man fradrag for det antal km over de 24. De første 24 km, er altså for egen regning, hvad der lægger derover er fradragsberettiget. Helt præcist er det sådan i 2013, at fradraget fra km 24-120 belønnes med 2,13 kr. pr. km. Så har man 40 km på arbejde, så får man fradrag for 56 km pr. dag gange 2,13 kr., altså et dagligt fradrag på over 100 kr. Det er værd at tage med og det gør det mere attraktivt, at få et job, når man kan opnå fradrag for at køre så langt på arbejde.

Fradrag for pensionsindbetalinger

Du kan få fradrag for dine indbetalinger til pension. Dog er der forskel på kapital- og ratepension i den sammenhæng. Ratepension kan give fradrag i beregning af topskatten, men det er ikke tilfældet ved kapitalpension. Pension gennem en arbejdsgiveraftale, skal man til gengæld ikke røre ved, det er arbejdsgivers ansvar og berører ikke ens årsopgørelse. Ved livsvarig rente fradrages der også i topskatten, ligesom der gør ved ratepension. Det kan ligeledes blive til et stort beløb. Så det er vigtigt, at man udnytter disse fradrag også.

Fradrag for renteudgifter

En vigtig post, er også renteudgifterne på boliglån, hvor der ligeledes er fradrag at få. Dvs. er du boligejer og ikke lejer, så kan du opnå fradrag, for de renteudgifter du har i forbindelse med dit boliglån. Derudover kan der være nogle få andre muligheder for fradrag, som dog primært er rettet mod det erhverv man har, hvor der kan være en begrundelse på, hvorfor netop det er fradragsberettiget. Man skal huske, at for der kan være tale om fradrag, skal det være noget som er en udgiftspost, som man bør betale til, hvis man har en smule sund fornuft.

Vigtigst af alt, er dog at nævne at man når man er i job også har et beskæftigelsesfradrag. Altså simpelthen et fradrag for at være i job. Det har man ikke som studerende f.eks. Derudover har alle over 18 år, et personfradrag på 42.000 her i 2013, mens man når man er under 18 år, har et fradrag på ca. 31.500, det betyder at man årligt kan tjene det beløb, inden man skal til at betale skat. Hvis man ønsker det, kan man dele beløbet ud over året 12 måneder, så har man månedligt et fradrag, som man er sikret, inden en skattebetaling begynder. Fradrag er ikke på nogen måde snyd, tværtimod, så er det samfundets hjælp til, at man får et retvisende beløb udbetalt, når man har en række udgifter forbundet med at have den indkomst man har.

Hele den skattebetaling man har er et indviklet puslespil, som er godt at sætte sig ind i. Man kan på sin årsopgørelse se, hvad der er muligt at få fradrag for og så må man undersøge om man falder ind under den givne rubrik. Det er strafbart at få fradrag for noget man ikke er berettiget til, uanset om det er gjort med vilje eller ej. Så man skal være helt sikker på, at man gør tingene efter bogen. Konsekvensen kan være fængsel.Udnyt fradrag